Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.fun4wall.cz . Obchodní podmínky určují práva a povinnosti Dodavatele a Kupujícího a řídí se právem České republiky.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

V našem e-shopu můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu na naší adrese. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a řádně vybavené českými návody. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. K objednanému zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží jako dodací a záruční list.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení o obdržení objednávky pošleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit bez udání důvodu a to telefonicky, či e-mailem. Uveďte pouze číslo objednávky, jméno, email a případně druh zboží.
Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:
● zboží se již nevyrábí nebo nedodává
● zboží je dlouhodobě nedostupné
● cena zboží se zvýšila o více než 10 % nebo byla chybně stanovena
V případě, že tato situace nastane, bude kupující informován o této skutečnosti prodávajícím, a to buď e-mailem nebo telefonicky.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně- emailem – uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. O
Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6) NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

Nepřevzetí zásilky není považováno za řádné odstoupení od smlouvy.
Každá, takto vrácená dobírka, bude sankciována. Na email nespolehlivého zákazníka budou zaslány podklady pro platbu skutečně vynaložených nákladů na odeslání zásilky.
Po případném neuhrazení bude pohledávka postoupena právnímu oddělení k dalšímu vymáhání.
Tato částka se může vyšplhat až na několik tisíc korun.
Navíc si vyhrazujeme právo na odmítnutí další objednávky takto nespolehlivého nakupujícího.

7) POŠTOVNÉ A BALNÉ, ZPŮSOBY PLATBY

Objednané zboží zasíláme přepravní společnosti PPL nebo lze zboží vyzvednout po dohodě osobně ve Zlíně či Prostějově. Balné neúčtujeme. Zboží lze zaplatit bankovním převodem nebo dobírkou při převzetí.
Cena poštovného při platbě převodem je 60 Kč. Cena poštovného při dobírce je 90 Kč. Po odeslání zboží vás budeme informovat emailem.

8) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 7 dnů, není-li uvedeno jinak. Veškeré zboží v našem e-shopu je skladem. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

9) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužitou a nepoškozenou fototapetu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby) k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu
s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným
v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými
v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Postup při reklamaci:
● informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
● zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
● do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
● Přiložte k balíčku doklad o koupi
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vážíme si Vaší důvěry, a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře.
Bankovní spojení:
Air bank: 1182127022/3030